Giới thiệu

Thành lập:

1982: Tổ hợp Thuốc Nam Hòa Hưng

1992: Công ty TNHH Dược Phẩm Sàigòn (SAGOPHA)

Là một trong những công ty sản xuất dược phẩm tư nhân đầu tiên thành lập tại VN, sau ngày thống nhất đất nước.

Sáng lập viên:

- Vũ Văn Hiến Ds

- Nguyễn Thành Hưng Ds

- Phạm Gia Đức Ds

- Phan Tùng Châu Ds

- Phan Thị Thương Ds

Ban Giám đốc:

- Phạm Anh Dũng: Giám đốc

- Phan Thị Thương Ds: Phó Giám đốc

Sản phẩm

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Trang 12